lördag 2 januari 2010

Hur vanligt förekommande är vårdnadstvister?

För några år sedan gjorde jag en djupdykning i statistiken om separationer, skilsmässor och vårdnadstvister. År 2004 var det i faktiska tal 13 072 föräldrapar som skiljde sig och 11 383 föräldrapar som separerade i Sverige. Inalles 24 455 föräldrapar. Under samma år avgjorde tingsrätterna 3140 mål om vårdnad m.m. Det innebär att ungefär 12 % av de föräldrar som bröt upp från sina relationer vände sig till domstol för att få hjälp med att lösa konflikter om sina barns vårdnad, boende och umgänge.

Dessa 24 455 föräldrapar har cirka 50 000 barn tillsammans. I faktiska tal innebär det att cirka 6000 barn upplevde att deras föräldrar stred i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Enligt domstolsverkets statistik har antalet vårdnadstvister legat kring 3000 även under åren 2006 och 2007. Däremot ökade antalet till 3660 under 2008 (se http://www.domstol.se). Det är för tidigt att fastslå om trenden är ökande eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar